Flag Flag Flag
Logo PRATO, spol. s r.o. ®
Firma
Činnost
Realizace
Kontakty
Home
Základní údaje
Profil společnosti
Výrobní prostory
Výrobní zařízení
Výstavy a veletrhy
Volná místa
Profil firmy
Photo 1

Hlavním předmětem činnosti společnosti PRATO jsou kompletní generální opravy, repase a modernizace strojů pro kovárenský průmysl, kovacích mechanických lisů, ostřihovacích lisů, kalibrovacích lisů a kovacích bucharů.

Generální opravy kovacích strojů jsou společností PRATO prováděny s využitím nejmodernějších poznatků v oboru, současných předpisů a norem a s použitím nových komponentů předních světových výrobců. Kvalitou provedení generálních oprav společnost PRATO zaručuje dosažení vysoké užitné hodnoty modernizovaných strojů a stejných technických parametrů jako u nových strojů v příznivých cenových relacích včetně odpovídající záruky poskytované konečným uživatelům. Zavedený systém kompletních generálních oprav a modernizací kovacích strojů spolu s více než sedmnáctiletými zkušenostmi společnosti PRATO zaručuje správnou aplikaci nařízení, technických předpisů a norem. Certifikace TÜV pro provedení generální opravy a modernizace kovacích lisů potvrzuje naplnění podmínek pro vydání prohlášení o shodě CE u strojů dodávaných po generální opravě a modernizaci provedené společností PRATO.

Kovací stroje po provedené generální opravě a modernizaci jsou vždy zkoušeny, testovány a kontrolovány v chodu pod energiemi. Závěrečný zkušební protokol potvrzený nezávislým zkušebním orgánem o provedených zkouškách a dosažené přesnosti stroje je vždy součástí přiložené průvodní dokumentace splňující požadavky CE spolu s certifikátem typu TÜV.

Photo 2

Společnost PRATO, dodává stroje, provádí demontáže a montáže kovacích lisů, ostřihovacích lisů, kalibrovacích lisů, kovacích bucharů, uvádí stroje do provozu pro své zákazníky v Evropě, Severní Americe a Asii a na dodané stroje poskytuje kompletní záruční i pozáruční servis včetně kvalifikované technické podpory.


Součástí komplexních služeb je projekční činnost a zpracování konstrukční dokumentace pro výrobu součástí strojů, náhradních dílů a speciálních dílů dle požadavků a potřeb zákazníků pro všechny typy mechanických kovacích lisů všech výrobců.


Společnost PRATO provádí opravy kovacích nástrojů a vyrábí speciální kovací nástroje podle dokumentace vypracované společností nebo na základě dokumentace předané zákazníkem.


Výrobní a montážní možnosti společnost PRATO jsou využívány i pro zakázkovou výrobu těžkých a rozměrných dílců a strojních součástí.


Společnost PRATO nakupuje a prodává použité obráběcí a tvářecí stroje, zejména mechanické lisy, kovací lisy, buchary a stroje pro kování za tepla ve všech zemích a zaručuje svým zákazníkům bezpečnou a úspěšnou realizaci.


Společnost PRATO je členem Svazu kováren ČR, kde průmyslové kovárny jsou významnými partnery a zákazníky společnosti.

Ing. Martin Culek 2009 / Aktualizace: 21.1.2022 /